Siirry sisältöön

Suomi on neekereiden Disneyland

05.10.2011

Tässä artikelissa tuon esille sitä, miksi ja kuinka Suomi on Onnela (so. Hölmölä) varsinkin joillekin maahanmuuttajaryhmille.

Suomi on neekereiden Disneyland käytännössä koska;

1) Suomen ja useiden Afrikan valtioiden välillä on elintasoeroa

2)Suomessa ei rangaista helposti ja tuomiot ovat kevyitä

3)Osa Suomen ihmisistä on tehty puolustuskyvyttömiksi oman valtion toimesta aivopesulla (mm. valheilla, pelottelulla, mielikuvilla, hämäyksellä, sosiaalisella painella)

Suomi on neekereiden Disneyland henkiseltä taustaltaan koska;

1)Suomen poliittisessa ja yhteiskunnallisessa ympäristössä vallitsee – yllättävänkin – laajasti utopistinen ideologia

2)Suomessa ovat käytössä ”pehmeät” arvot

3)Suomalaisissa kasvaa näkemys juurettomuudesta

Tietysti käytäntö ja henkinen tausta ovat kytköksissä toisiinsa, joten jaoitteluni ei ole ehdoton. Tarkastelkaamme nyt kohtia tarkemmin.

 1. Suomen ja useiden Afrikan valtioiden välillä on elintasoeroa

Useat Afrikan mantereen valtioista eivät ole sellaisia maailman rectumeita mitä äkkiseltään voidaan ajatella. Vaan siellä on yhteiskuntia, joilla on eri tasoisia yhteiskuntaluokkia kuten on meidänkin yhteiskunnassamme. On alempaa ja ylempää keskiluokkaa, köyhiä ja rikkaita ym. Mutta totta kai siellä on myös nälänhätää ja sellaisia konflikteja mitä meillä ei ole – ainakaan vielä. Tässä artikkelissa en tarkemmin pohdi sitä, kuinka paljon Suomeen kohdistuvasta Afrikasta tulevasta maahanmuutosta on ”oikeaa”, eli ne ihmiset jotka tulevat Suomeen ovat niitä jotka oikeasti ovat hädänalaisimmasta päästä. En myöskään pohdi sitä, että onko pakolaispolitiikka ja/tai humanitaarinen maahanmuuttopolitiikka oikea tapa auttaa, jos auttamaan ryhdytään. Selvää kuitenkin on se, että elintasoerot luovat myös ilmiötä jota kutsutaan elintasopakolaisuudeksi.

Mutta siis, Afrikan valtioiden ja Suomen välillä vallitsee elintasoero. Eräs missä se näkyy selvimmin on se, mitä yhteiskunnan köyhimmillä on. Suomen köyhillä on niitä ”ylellisyyksiä” mitä esim. Afrikan mantereen valtion X työtä tekevällä keskiluokalla on – kuten siisti asunto, kännykkä, taulutelevisio, terveyden- ja hammashuolto, ravintoillalliset ym. Kun taas Afrikan valtion X köyhillä ei ole kuin haaveet näistä.

Kun Afrikan köyhät tulevat Suomeen, kuinka tämä elintasoero vaikuttaa heihin? Nyt he saavat tekemättä mitään kaiken sen, mistä he kotimaassaan vain voivat haaveilla, koska se oli heille melkeinpä tavoittelamattomissa tai kovan työn takana (riippuen työskentelymotivaatiosta ja/tai työskentelymahdollisuuksista). Jos he kotimaassaan ajattelivat elämänsä täyttymystä elintason osaltaan jos he saisivat kaiken sen mitä heidän keskiluokkaisilla kanssatovereillaan on, nyt heillä Suomessa on se. Mitä yritän tässä kertoa, on se että Suomessa vähävaraisuus ilmenee hyvin eri tavalla joillekin maahanmuuttajille, kuin se ilmenee meille suomalaisille. Suomen ”köyhyys” ei ole usealle Afrikkalaiselle maahanmuuttajalle tila mitä pitäisi kohentaa, mistä pitäisi päästä pois, vaan tila mihin he haluaisivat päästä – tekemällä työtä tai toisten kustannuksella.

Hypoteettinen esimerkki. Suomalainen Taavi Tallaaja syntyy tavalliseen suomalaiseen työläisperheeseen vaikkapa 1980-luvulla. Hän käy peruskoulutuksen jonka jälkeen jatkaa perheensä työläisperinnettä ja hankkii ammatin. 2010-luvulle tultaessa hänellä on takanaan vähän työhistoriaa, pätkätöitä ym. Tulevaisuus näyttää hänelle samankaltaiselta, epäsäännöllistä työtä, välillä työttömyyttä. Tulotaso hänellä pyörii siinä 500-2000 euron välillä. Nyt hänelle aukeaa mahdollisuus lähteä vaikkapa Japaniin, missä hän saa humanitaarista suojelua ja elintason joka vastaa Suomen ylempää keskiluokkaa/rikasta, eli noin yli 6000 euron kuukausituloja. Tämä on enemmän kuin hän koskaan olisi tullut tienaamaan omalla taustallaan jäädessään Suomeen. Japanissa hänellä on kaikkea sitä mitä hänellä ei ollut Suomessa. Toki itse japanilaisilla on vaikka mitä siihen päälle, mutta Taavia ei haittaa, sillä hän oli jo asennoitunut elämään loppuelämänsä pätkätyöläisen elintasolla. Näin hän on varsin tyytyväinen tilanteeseensa Japanissa pienessä suomalaisten yhteisössään ja hänellä ei ole kiinnostusta ottaa osaa Japanin 12 tuntisiin työpäiviin kuutena päivänä viikossa. Taavista on tullut tyytymättömän pätkätyöläisen sijaan tyytyväinen loisija. Kuten Taavi jatkoi työläisperinnettään Suomessa, tulevat Taavin jälkeläiset jatkamaan myös loisimisperinettään suuremalla todennäköisyydellä kuin japanilaisten jälkeläiset.

Osaatte varmaan samaistua Taaviin? Jos nyt piipahdatte hetken afrikkalaisten köyhien sandaaleissa, niin ehkä löydätte yhtäläisyyttä? Hyvällä syyllä voimme myös tuoda esille muitakin eroja jotka vaikuttavat uudessa yhteiskunnassa loisimista irtautumiseen, vaikkapa sen millainen on keskimääräinen työmotivaatio kun suomalaisia ja afrikkalaisia verrataan.

2)Suomessa ei rangaista helposti ja tuomiot ovat kevyitä

Useinkaan se aines, mikä Suomeen Afrikasta päätyy ei ole mitään lähtömaan kermaa. Se osaltaan on syynä maahanmuuttajien korkeille rikosten tekemisasteelle Suomessa. Syynä on myös yksinkertaisesti elämisympäristön erot. Kuinka luulette rikolliseen käyttäytymiseen vaikuttavan sen, jos lähtömaassa saat monta kertaa kovemmat rangaistukset kuin nyt täällä Suomessa- jos saa rangaistusta ollenkaan? Jos tähän lisätään vielä se, että muuton kohdemaan, eli Suomen, ihmiset ovat maahanmuuttajan mielestä heikkoja ja halveksittavia?

Jos lähtömaassa esim. homoudesta saattoi lievimillään joutua vankilaan (jotka eivät ole sellaisia ”hotelleja” kuin meillä täällä) ja pahimmillaan lähteä henki, niin nyt täällä kohdemaassa se on jotakin ”siistiä”. Jos useimmissa Afrikan valtioissa, ryöstät, pahoinpitelet, raiskaat tai tapat, rangaistus on oikeasti jotakin mikä tuntuu, Suomen rangaistuksien ollessa naurettavia näihin verrattuna. Miten luulette näiden vaikuttavan maahanmuuttajien rikoskäyttäytymiseen, varsinkin jos rikoksia on tullut jo tehtyä kotimaassa?

Jos Suomessa Taavi Tallaaja ajaa ylinopeutta 10 kilometria tunnissa ja saa siitä 200€ sakon ja nyt Japanissa sakko on 20€, kuinka tämä vaikuttaa hänen ajokäyttäytymiseensä?

3) Osa Suomen ihmisistä on tehty puolustuskyvyttömiksi oman valtion toimesta aivopesulla (mm. valheilla, pelottelulla, mielikuvilla, hämäyksellä, sosiaalisella painella)

Osa neekerimaahanmuuttajan kohdemaan ihmisistä ovat nöyriä, pelokkaita, mielyttämisen haluisia ja heikkoja muuttajaa kohtaan vain siksi että muuttaja on maahanmuuttaja Afrikasta. Muuttaja huomaa että, kotimaassaan hän oli pohjasakkaa, mutta nyt hän on jonkinlainen ”pyhä lehmä”. Muuttaja saa sellaisia etuoikeuksia täällä kohdemaassa, mitä ei edes sen omilla kansalaisilla ole. Täällä hän ajattelee olevansa jotakin erikoista ja tämän aseman hyväksikäyttämismahdollisuuksia on lukuisia. Tämä afrikkalainen maahanmuuttaja saa myös huomata, että kohdemaan valtio panostaa paljon siihen, että tavallisten ihmisten vastarinta muuttajan röyhkeää ja hyväksikäyttävää toimintaa kohden olisi mahdollisimman tehokkaasti eliminoitu. Muuttaja on valtion erityissuojelussa. Itse muuttaja ei oikein tätä ymmärrä kuinka valtio näin toimii, mutta muuttaja ymmärtää että se on edullista hänelle. Hän voi tehdä melkein mitä tahansa, sille on annettu hiljainen hyväksyntä. Kohdemaan väestö on vain hiljainen raato josta muuttaja voi nokkia herkullisia lihapaloja mielitekojensa mukaisesti kuin haaskalintu.

Henkisiä taustatekijöitä.

1)Suomen poliittisessa ja yhteiskunnallisessa ympäristössä vallitsee – yllättävänkin – laajasti utopistinen ideologia

Kysymys on tottakai monikulttuurisuusideologiasta, joka on osaltaan isona vaikuttimena Suomen holttittomaan maahanmuuttopolitiikkaan. Eräs selitys sille, miksi pakolais- ja humanitaarisperusteista maahanmuuttoa toteutetaan vaikka on selvää että auttamisfunktio hyvinkin toteutuisi paremmin aivan toisenlaisella auttamiselle, on monikulttuurisuusideologia. Tässä artikkelissa en kuitenkaan käsittele aihetta tarkemmin.

Monikulttuurisuusideologia kuitenkin luo henkiset puitteet tiettyjen maahanmuuttajien kissanpäiville.

 1. Suomessa ovat käytössä ”pehmeät” arvot

Pehmeät” arvot ovat niitä arvoja jotka voivat olla varsin hyviä ja toimivia oikeassa kontekstissa, kun taas varjopuolena on, että niitä voidaan käyttää raa`asti hyväksi. En siis väitä että pehmeät arvot ovat automaattisesti huonot, vaan väitän että ne ovat osatekijä siihen, että Suomi ja suomalaiset altistuvat holttittoman maahanmuuton vaaroille.

Pehmeitä arvoja johdetaan usein kovan linjan humanismista ja idealismista. Esimerkkejä pehmeistä arvoista maahanmuuttokontekstissa ovat mm. ”Suomi kuuluu kaikille” – ajatus, velvollisuutemme on kantaa huolta ja vastuuta koko maailmasta, hyvin korkea kynnys rikollisten maahanmuuttajien palauttamisessa, kevyet perustelut humanitaariselle maahanmuutolle.

Esimerkki tältä vuodelta kuvastaa kuinka ”pehmeät” arvot toimivat. Lahdessa maahanmuuttajaneekeri raiskaa 16-vuotiaan tytön joka oli kauppamatkalla. Poliisi saapuu pidättämään väkivaltaista raiskaajaa myöhemmin. Muuttaja vastustaa pidätystä ja mm. puree poliisia. Neekeri on HIV:n kantaja. Raiskattu tyttö ja purtu poliisi altistuvat tartunnalle. Afrikkalaista maahanmuuttajaa ei voida karkoittaa, eräänä perusteluna sen sairaus, johon muuttaja ei voi saada lähtömaassaan asianmukaista hoitoa(HIV/AIDS-lääkitys). Mitä tapahtuu tässä arvomaailmassa kun tämä maahanmuuttaja kiitokseksi saamastaan avusta ja huolenpidosta raiskaa ja pilaa nuoren tytön elämän – tytön jonka vanhemmat ja sukulaiset todnäk. ovat rakentaneet ja rakentavat tätä maata mm. tekemällä työtä ja maksamalla veroja – ja pahoinpiteli velvollisuuttaan tekevän poliisin ja asetti molemmat altiiksi vaaralliselle taudille? Muuttajaa majoitetaan, ruokitaan ja hoidetaan veroeuroilla vankilassa – lyhyen aikaa, jonka jälkeen kattava huolenpito ja hoito jatkuu muurien ulkopuolella – joka ei edes ole rangaistuslaitos tälle muuttajalle. Omassa maassaan olessaan muuttaja olisi ollut onnessaan, jos se olisi saanut hoitoa sairauteensa tällaisissa olosuhteissa, eli Suomen vankilassa, joka on tasokkaampi kuin lähtömaan sairaalat mihin muuttaja olisi sijoitettu. Onko tämä linjassa yleisen oikeuskäsityksemme kanssa? Ei, kyse on ”pehmeiden” arvojen synkästä varjopuolesta.

 http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Raiskattu+teinitytt%C3%B6+ja+poliisi+joutuivat+hiv-vaaraan/1135263677178

 1. Suomalaisissa kasvaa näkemys juurettomuudesta

Siinä missä esim. neekereiden kansallis- ja rotuylpeys on ihailtavaa, on suomalaisten kansallismielisyyden ja alkuperän ylistys ja ylpeyden osoitukset kiellettyä ja tuomittavaa (paitsi sen ”kuohitut” versiot). Sillä että suomalaiset väkisin ajetaan huomaamasta sitä mitä he ovat – asian tila mitä ei voi muuttaa – on useita negatiivisia puolia. Suomalaisista tulee hämmentyneitä, irtonaisia, eksyneitä ja heikkoja. Näin he sitten helposti ovat kykenemättömiä vastaamaan niihin tuhoisiin haasteisiin mitä monikulttuurisuusideologia ja maahanmuutto heille asettavat. Aivan arkielämässään he ahdistuvat elämän kontrollinsa menettämisestä ja kauniin kotimaansa tuhon seuraamisesta sivusta. He tuntevat, että näin ei ole oikein tai hyväksi, mutta he ovat irrallaan ja ajelehtivin, sekaisin mielin. Tämä tilanne taas helpottaa Suomesta ja suomalaisista piittaamattomien afrikkalaisten maahanmuuttajien Suomen ja suomalaisten hyväksikäyttöä. Se ruokkii niiden röyhkeyttä, väkivaltaisuutta, rikollisia taipumuksia ym.

Edellä tuli esille tekijöitä miksi Suomi on neekereiden Disneyland. Osaltaan niissä jo tuli esille erästä tärkeää tekijää miksi näin on, eli sitä millainen merkitys on sillä, kun ihminen vaihtaa olosuhde- ja kulttuuriympäristöään. Tämän vuoksi otsikko ei ollut suoranaisesti ”Suomi on maahanmuuttajien Disneyland”. Jotta Disneyland – ilmiö syntyy, elintason, yhteiskunta-arvojen ja kulttuurien ym. välillä täytyy olla eroa. Ja eroa on koska ihmisryhmissä on eroja. Ihmisryhmissä taas on eroja koska elinympäristöissä on eroja. Esim. jos tanskalainen muuttaa Suomeen, Disneyland-ilmiötä ei samalla tavalla synny.

Toki afrikkalaiset eivät ole ainoa ryhmä millä Disneyland-ilmiötä syntyy, mutta todennäköisin. Niin ja tähän väliin on kait taas pakko laittaa tämä itsestäänselvyys – haukotus – , eli en sano että kaikki mustan rodun edustajat ja/tai afrikkalaiset ovat Disneyland-ilmiön toteuttajia. Pieni osa afrikkalaisista maahanmuuttajista voi tulla ihan esim. Aasialaisia maahanmuuttajia vastaavaksi. Tosin tämäkään ei millään muotoa oikeuta, että suomalaisten olisi kärsittävä maahanmuuton huonoista puolista, tuli se maahanmuutto sitten mistä tahansa. Aiheeseen liittyen kts. Artikkelini ”Mustalaiset- syntyneet loisimaan” kommenttiosio. Usein myös ne afrikkalaiset jotka haluavat nostaa elintasoaan tekemällä työtä eivät ensisijaisesti pyri Suomeen, vaan esim. yhdysvaltoihin toteutetaamaan ”Amerikkalaista unelmaa”. Jos he eivät pääse esim. Pohjois-Amerikkaan, Suomi voi olla heille toissijainen vaihtoehto, kun ei parempaakaan ollut tarjolla. Täällä he voivat käyttää hyväkseen hyvät opiskelumahdollisuudet ja sitten suunnata haluamaansa ulkomaan kohteeseen (esim. missä pienempi veroaste kuin Suomessa). Kuten on selvää, on tämäkin eräs suomalaisten hyväksikäyttämisen muoto, nyt sitä vain toteuttavat ”ahkerat” afrikkalaiset, laiskojen loisafrikkalaisten sijaan.

Siis neekereillä ei ainostaan esiinny Disneyland-ilmiötä. Joidenkin arabi-maiden ihmisillä on samankaltaista ilmiötä, kuten myös esim. romaneilla. Parhaiten ja kattavimmin disneyland-ilmiö kuitenkin tulee esille afrikkalaisilla neekereillä. Afrikkalaisilla on myös tapana kunnostautua muilla ilmiön osa-alueilla kuin vain elintasoeroilla. Nimittäin mm. röyhkeyden, laiskuuden, välinpitämättömyyden, sopeutumattomuuden, väkivaltaisuuden, raiskauksien, ryöstäjen ja muiden rikosten saralla. Jos verrataan neekereitä esim. köyhiin maahanmuuttajiin Aasiasta, ero edellä mainittuihin negativisiin piirteisiin on löydettävissä. Tämän vuoksi Suomi on neekereiden Disneyland!

                                                      

"Musta-Pekka" Suomessa.

”Musta-Pekka” Afrikassa
Mainokset
8 kommenttia leave one →
 1. Nimetön permalink
  01.01.2012 2:48 pm

  ok ok…

 2. Nimetön permalink
  02.02.2012 12:53 pm

  Kun itse kävin joskus Disneylandissa, muistan että siellä kaikki maksoi omaan budjettiin nähden ihan hitosti ja joka paikassa oli jonoja.

  Näin ajatellen vertaus ehkä toimiikin.

 3. Nimetön permalink
  21.04.2012 1:23 pm

  Puhut asiaa, josta suomalaiset on peloteltu vaikenemaan. Olemme uhanalainen alkuperäiskansa, jonka kohtalo ei hyvältä näytä jos nykymeno jatkuu. Tulemmeko osaksi EU:nkin kaavailemaa Eurabiaa, jossa vallitsee Islamin sharia-laki? Maan suurin puolue Kokoomuskin propagoi uutta uljasta ”monikulttuurista” Suomea. Omat köyhät ja asunnottomat on unohdettu. Pakolaisille annetaan parhaat sosiaaliasunnot kaikkine tykötarpeineen. Varsinkin jos olet yksinäinen suomalainen mies, asuntohakemuksesi lentää oitis mappi ö:hön. Kaarle Martell pysäytti musulmaanit Wienin porteille; missä on nykypäivän Kaarle, joka panisi pisteen tälle kotimaisten ja europäättäjien tuhon tielle?

 4. Nimetön permalink
  05.06.2013 7:03 am

  Missä on Einsatzgruppen kun sitä eniten kaivataan..

 5. Nimetön permalink
  09.06.2014 11:47 pm

  Suomenvaltion puolustusturva on uhattuna kun näitä terroristejä tulee maahammme asumaan, on todella järkyttävää mitä nämä tulokkaat ovat maailmalla ja naapurivaltioissa saaneet aikaiseksi, kohta on Suomessakin terroristi iskuja, olen 100% varma siitä että Suomen valtion puolustus on uhattuna ulkomaalaisista. Myös Venäläiset ovat Suomella 100% uhka ja vaara. Ulkomaalaiset ovat 100% uhka Suomen alkuperäisväestölle joita nämä loiset käyttävät hyväkseen ja vielä nauravat kuinka hyvä sydäminen Suomalainen on. Hirvittää tuottaa tähän maahan jälkikasvua kun sen tietää että heidän henkinen kasvaminen terveenä Suomalaisena kansalaisena on uhattuna. Suomen veteraaneille semmoinen viesti että Venäjä on jo vallannut Suomen, ja että kaikki se sota isänmaanpuolesta jonka vuoksi on verta vuodatettu rosvovaltioita vastaan on kaikki kunnia menetetty, tämä on sitä kunnioitusta sota veljillemme.

 6. Viimeinen suomalainen permalink
  25.07.2014 7:51 am

  Hyvää tekstiä. Jos Suomi tällä tiellä jatkaa niin suomalaisuus ja se miltä näytämme (ei saa sanoa täällä rotu koska päättäjätantat sanovat että se on rasistista) on muisto vain. Meitä on kuitenkin vain viisi miljoonaa ja afrikkalaisia on reilusti yli miljardi. Suomalaiset pitäisi oikeastaan laittaa UNESCOn maailmanperintölistalle sarvikuonojen tapaan sillä olemme katoava kansa. Kiitos avoimen mamutuspolitiikan.

  • Male_Duck permalink
   07.02.2016 7:09 pm

   Heip,

   Neekereitä on monenlaisia.

   Somalit ovat Afrikan Mustalaisia joita vihataan, niistä vain halutaan eroon .
   ( Suomi ottaa nämä vastaan ymmärtämättä )

   Bantut ovat taas 4-6 milj. heimo / jotka , tekevät kaiken mitä somali ei halua tehdä.
   Somalit käyttävät näitä. Ovat Orjia.

   Tämä on Kulttuurissa.
   ( Taas käy Suomelle )

   Oheisesta asiasta on PITKÄ kulttuurin muokkaama Kokemus / käytäntö /

   Henkilökohtaista ::

   Yläkerrassani asuu neekeritä,(( kaikki naisen pikkuhousujen suojat, ruokailuvälineet ( rauta välineet ) , tupakan tumpit , mac aterian syömättömät jäänteet ,ym heitellään alas. Yhteiselle pihalle.))

   ( Somalit / ei lisää suomeen / bantut / ei lisää suomeen)

   Asiaahan ei saa mitenkään loppumaan / Rasisti kortti otetaan heti esiin.

   Jos Me valitetaan Ollaan Rasisteita.

   (Kysymys onkin Vain Heimon jäsenistä , Kaikki eivät ole samoin käyttäytyviä, vaikeaa on vain llöytää ihminen , joka ansaitsee Suomen kansalaisuuden.)

   [ Ehkä olisi hyvä vaihtoehto tehdä Töitä..]

   Suomalaiseen kulttuuriin kuuluu ( sota, vastuu ,rakkaus ) , syödään juodaan. .
   Bantut ovat Perinteisesti olleet Somalien / miten sen / kauniisti sanoisi. / Bantut tekevät työt /Somalien puolesta (ovat Afrikan mustalaisia)./ ollaan eri mietitä../ kuten mustalaisille annettaisi valkolainen joka tekee kun ohjeistetaan.

   Tämä on osa Kulttuuria Mitä Africassa ajatellaan.

   Mielestäni ei kukaan ansaitse Kansalisuutta mikäli ei tee töitä.
   ( Armeijan käyminen on tärkeää )

   Maksetaan veroja Suomeen / käydään armeija / tehdään töitä /.

   Tämä on oma mielipiteeni .

   ps. Olen elänyt monikulttuurisessa ympäristössä kauan.

   -mp-

   ps. turha valittaa jos ei ole tehnyt mitään tärkeää !!!

 7. Nimetön permalink
  11.01.2016 9:53 pm

  OIkeen hyvä kirjoitus, kun vaan saataisiin tämä jokaiseen iltapäivälehteen niin Ehkä kansa heräis…vaik en tiedä!

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: