Skip to content

Osa maahanmuuttajista halveksii suomalaista naista

21.06.2010

Tasapuolisuuden(kin) hengessä tämä artikkeli koskee sitä kuinka osa maahanmuuttajista suhtautuu halveksuvasti suomalaista naista kohtaan. Naisten halveksunnan takana on samoja mekanismeja kuin suomalaisen miehenkin halveksunnan takana. Kulttuurierot, yksilöiden kykenemättömyys ja haluttomuus toimia uudessa kulttuuriympäristössä ym. tekijöitä.

Useissa maissa mistä maahanmuuttajia tulee Suomeen on uskonnolla erilainen asema yhteiskunnallisesti kuin meillä täällä Suomessa. Näistä enemmän uskonnollisista ympäristöistä tulevat maahanmuuttajat sitten suhtautuvat halveksuen länsimaalaiseen, tietyltä osin kevytmielisempiin toimintamalleihin. Vaikka onneksi Suomi ei ole pahimpia irstailuhenkisiä länsimaisia kulttuuriympäristöjä, on täällä meillä kuitenkin huomattavasti vapaampi ilmapiiri mm. seksuaalisuuteen liittyvien tekijöiden kanssa mitä useissa maissa mistä Suomeen tulee maahanmuuttajia. Maahanmuuttajanaisten keskuudessa länsimaalaisen naisen sosiaalisseksuaalinen käytös voi usein näyttäytyä halveksuttavana, kuten maahanmuuttaja naisten keskuudessa heidän kotimaassaan näyttäyisi kevytkenkäisesti käyttäytyvä nainen (tosin silloin tämä nainen olisi siellä todnäk.  prostituoitu). Siispä joidenkin – ehkä kevytkenkäisimpien – suomalaisten naisten käytös seksuaalissosiaalisesti on sellaista joka ei nauti arvostusta maahanmuutajanaisten keskuudessa.

Erottelin tässä maahanmuuttajanaiset koska maahanmuuttajamiehet tuovat suomalaisen naisen halveksuntaan vielä lisäpiirteitä suuntaamalla tietynlaista toimintaa heitä kohtaan. Kun maahanmuuttajamies tulee kulttuuriympäristöön missä on erilaista ja vapaampaa miehen ja naisen kanssakäymistä kuin hänen lähtökulttuurissaan tämä aiheuttaa sen että maahanmuuttajamies näkee naiskuvansa aiemman kulttuuriympäristönsä mukaisesti. Suomalaisen naisen seksuaalissosiaalinen käytös on jokseenkin kaukana maahanmuuttajamiehen naiskuvasta, jota voisi lyhyesti kuvata konservatiiviseksi käsitykseksi naisesta kodin (myös savi- tai lantamaja lasketaan tällaiseksi) ja lasten hoivaajana (useissa tapauksissa, siis kulttuuriympäristöissä, tietyn uskonnollisuuden kautta tulleiden vaikutusten piirissä). Näin sitten millaista asennetta (halveksuvaa) ja käytöstä (epäarvostavaa, epäkunnioittavaa) suomalainen nainen joutuu kokemaan maahanmuuttajamiesten suunnalta ei ole samaa mitä maahanmuuttajamies toteuttaa oman maansa tai elämisympäristönsä naisia kohtaan. Nämä naiset ovat maahanmuuttajamiehellä sellaisia joita voi kohdella arvostavasti (maahanmuuttajamiehen kriteereillä ja nämä voivat hyvinkin poiketa meidän tavoistamme). Suomalainen kevytkenkäinen nainen voi olla maahanmuuttajamiesten mielikuvissa tavallaan jonkinlainen prostituoidun ja tavallisen naisen hybridi, joka ei ansaitse sellaista arvostusta ja käytöstä kuin nainen joka vastaa paremmin naiskuvaa. Yksinkertaisuudessaa maahanmuuttajat voivat vielä yleistää tämän koskemaan kaikkia naisia kulttuuriympäristössä, kuten Suomessa.

Suomessa onkin törmätty tämän ilmiön sivuvaikutukseen mm. raiskauksien muodossa. Osa raiskaustapauksista on osaltaan motivoituneet kulttuurieroilla, mutta se ei todellakaan ole mikään lieventävä asia(tämän lisäksi maahanmuuttaja eivät ole välttämättä mitään ”mallikansalaisia” lähtömaassaankaan, joten heidän väkivalta- ja/tai raiskausteot ovat motivoituneita raadollisimmista syistä). Olen pitänyt aina iljettävä sitä miten suomalainen media voi vähätellä näitä rikoksia vetoamalla kulttuurieroihin. Onko meidän vastuulla täällä kotimaassamme se, että jotkut eivät ymmärrä/halua/kykene toimia kuten täällä kuuluu? Naurettavaa.

Eräs ihastuttavimmista olennoista maan päällä on omanarvonsa tiedostava, juurensa tunteva itsestään ja kansastaan ylpeä oleva suoraselkäisesti seisova suomalainen nainen. Suomalainen nainen ansaitsee aivan jotakin muuta kuin halveksuntaa ja epäkunnioittavaa käytöstä ulkopuolisten taholta. Se että suomalainen nainen joutuu kohtaamaan tällaista kotimaassaan on järkyttävää ja uskomatonta. Jokainen kyynel minkä suomalainen nainen joutuu vuodattamaan henkisesti ja/tai fyysisesti loukattuna on liikaa. Jokainen karmea väkivallan ja häväistyksen teko minkä kohteeksi raiskauksen muodossa suomalainen nainen joutuu elämisympäristössään on riittävä syy oikeuttamaan useanlaisia tekoja ettei sellaista enää tapahtuisi.

Tulkoon suomalainen nainen saamaan kotimaassaan sen arvostuksen, sekä kunnioituksen, ihmisten mielissä ja teoissa mikä hänellä kuuluu. Olkoon hän arvostettava ja kunnioitettava!

Mainokset
6 kommenttia leave one →
 1. 21.06.2010 5:49 pm

  Miehet, jotka määrittelevät kuinka naisten tulisi olla ja elää, on kuitenkin kansainvälinen ilmiö joka yhdistää niin pakistanilaista miestä ja suomalaista rotuylpeyttä tihkuvaa urhoa. Voi jee. Toisin sanoen, mikä vittu on ’suomalainen nainen’?

  • 21.06.2010 8:38 pm

   Tekstini tai minun suomalaisena mieheni ei ole tarkoitus määrittää miten naisten täytyisi elää. Sinä turhaan positioidut tähän asetelmaan että miehet loisivat määrittäviä tekijöitä naisista. Tätä ei tapahdu ainakaan siinä mielessä miten luulen sinun tarkoittavan ”määrittelyllä”. Näet jotenkin että kuvaamasi määrittely on sovinistinen, alistava tms. akti. Mutta se että tuo esille asioita jotka ovat todnäk. hyväksi ”määritettävälle” kuin ”määrittäjälle” ei ole mitään alistamistoimintaa. Kyse on normaalista, luonnollisesta toiminnasta ihmiseltä/ihmisiltä jotka välittävät toisistaan ja haluavat että asiat olisivat paremmin heillä ja heidän elinympäristössään. Kuten saman kansan jäsenet välittävät toisistaan, miehet naisista, naiset miehistä, toiset toisistaan. Joskus tällainen hyvä toiminta saa alkusysäyksen käytännön tekijöistä, uhkista, kuten tässä tapauksessa maahanmuutosta.

   Suomalaisesta naisesta. Suomalainen nainen on vähintäänkin henkilö jolla on Suomen kansalaisuus, näin löyhästi erään määritelmän mukaan. Usein suomalainen nainen on paljon muutakin, kuten esim. artikkelissani oleva ”suomalainen nainen”. Suomalainen nainen on henkilö joka on tietyn valtion kansalaisuuden lisäksi osa kansaa ja tämä kansa on suomalaisten kansa. Tällä kansalla on yhteinen kulttuuri ja tämä kansa elää enimmäkseen tietyllä aluella, eli Suomessa. Tällä kansalla on yhteinen henkinen ja fyysinen historia, joka paljon tekee sen mitä he tänä päivänä ovat. Tämä kansa on ja on ollut vuorovaikutuksessa saman elinympäristön kanssa ja toistensa kanssa. Mm.Tässä prosessissa ovat kansan yhteiset tavat, arvot perinteet ym. syntyneet ja kehittyneet. Tässä kulttuuriympäristössä sitten elää muiden suomalaisten kanssa suomalainen nainen tänä päivänä. Se vittu on ”suomalainen nainen” näin lyhyesti.

 2. 21.06.2010 6:11 pm

  En olisi luultavasti koskaan törmännyt tähän tekstiin, ellei se olisi sattumalta ollut blogilistan etusivulla. Sen kummemmin koko blogin sisältöä tuntemattomana tai siihen tutustumattomana, ymmärsin kyllä heti mikä koko kirjoituksen itseisarvo oli. Koska tällaista huttua tulee vastaan aina tasaisin väliajoin, en myöskään jaksa nähdä vaivaa kommentoida kovinkaan perusteellisesti tähän esitettyyn piilopropagandaan.

  Olet oikeassa siinä, että maahanmuutto aiheuttaa monia kulttuurillisia törmäyksiä käytännön elämässä, ja siinä, että ongelmista saa puhua niiden oikeilla nimillä. Raiskaus on aina raiskaus ja väkivalta väkivaltaa. Molemmat ovat toisen yksityisyyteen ja ruumiiseen kajoamista, mikä on tietenkin aina väärin olosuhteista riippumatta. Se ei ole oikein, oli mies tai nainen lähettänyt käyttäytymisellään minkälaisia piiloviestejä tahansa. Siinä yksi itsestäänselvyys.

  Se, että teet näistä kahdesta asiasta jotenkin puhtaita maahanmuuttoon liittyviä ongelmia, ja se fakta, että Suomessa asuu yhä enemmän maahanmuuttajia tai ylipäätään ulkomaalaisia, on ihan yhtä aiheen vierestä kuin tuo hieno googlettamassa kantelekuva.
  Sen sijaan olisit voinut lätkäistä tilalle vaikka suomalaisia väkivaltatilastoja viime vuosilta. Mitä olet mieltä? Siinä olisi jo vähän haastetta! En tietenkään halua tehdä kaikkea tätä aivojumppaa puolestasi tätä ehdottessani, mutta mielelläni kyllä laskeskelisin kuinka monta kännissä sekoilevaa, suomalaista puukkojunkkaria tuhlaavat suoraselkäisten naistesi kyyneliä päivittäin henkisen -ja fyysisen parisuhdeväkivallan muodossa.

  Kumma kyllä, itse naisena olen kokenut käsiksikäymistä ja lääppimistä vain oman maani miehiltä. Mikä siinä on, että todellisuus unohtuu teiltä älypäiltä aina tämän kaltaista kuraa kirjoittaessa?

  • 21.06.2010 9:11 pm

   Artikkelini käsitteli kuinka osa maahanmuuttajista halveksii suomalaista naista ja osaltaa ne samat tekijät myös vaikuttavat taustalla joissakin suomalaisiin naisiin kohdistuvissa fyysissä kajoamisissa. Niin siinä mielessä se ei ole aiheen vierestä kuten väitit. Taas se että suomalaiset kohtaavat henkistä ja fyysistä väkivaltaa ja epäkunnioittavaa käytöstä toisiltaan, ei liity suoranaisesti asiaan mitenkään. En artikkelissani esittänytkään väitteitä suomalaisten miesten väkivallasta tai väkivallattomuudesta. Tarkoitus oli tuoda esille ko. artikkelin ilmiötä ja kuinka ikävää se on. Harmi että artikkelini pääajatus ei tavoittanut sinua.

   Ikävä kuulla että olet joutunut itsekin kokemaan epäkunnioittavaa käytöstä ja väkivaltaa. Osan suomalaisista pitäisi löytääkin selkärankansa, miesten ja naisten.

   Suomessa maahanmuuttajien suhteellinen rikollisuusaste on kantaväestöä suurempi. Seksuaalirikoksissa eroa on selvästi. Myös Suomea kauemmin ja/tai suuremman maahanmuuton kohteena olevassa maassa, Ruotsissa, on nähtävissä samanlaista suuntausta rikollisuudessa ja seksuaalirikoksissa. Ehkä näistä saan luotettavia tilastoja esille myös tänne.

   Olit kuitenkin tavoittanut jotain artikkelistani, sen ”itseisarvon” ja ”piilopropagandan”. Harmi että et sen enemmän vaivautunut avaamaan ”oivalluksiasi”. Väitit artikkeliani ”hutuksi” (eli siis perättömäksi?) ja ”kuraksi”. Eli siis mielestäsi on aivan virheellistä väittää että osa maahanmuuttajista halveksuu suomalaista naista mm. kulttuurieroista johtuen? On aivan perätöntä ajatella että jos ihmisiä maahanmuuttaa aivan erilaisista kulttuureista tänne niin he eivät osaltaan jäsentäisi tämän kulttuurin ihmisiä omansa mukaan?

   Artikkelini ei ole ”huttua”. Onneksi sinäkin törmäsit artikkeliini, jospa sen herättämien ajatusten kautta voit paremmin kohdata halveksunnan ym. negatiivisen johon valitettavasti voit tulla törmäämään Suomessa maahanmuuttajien vuoksi.

 3. 19.07.2010 1:46 pm

  Aiheeseen ja kommentteihin liittyen kts. kirjoitukseni: ”Hieman tilastoista liittyen artikkeliin Osa maahanmuuttajista halveksii suomalaista naista”

Trackbacks

 1. Isänmaallisuus on aina rasismia ja muita älyttömyyksiä « Ubi patria, ibi bene

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: